Giới thiệu

Thang may được sử dụng rất nhiều trong các tòa nhà, cao ốc văn phòng, bệnh viện,… nhằm tạo sự thuận lợi cho việc di chuyển dễ dàng, nhanh chóng giữa các tầng của con người. Chính vì vậy, thị trường...
Chi tiết

Thang Máy

Thang máy Mitsubishi 08

Thang máy Mitsubishi 07

Thang máy Mitsubishi 06

Thang máy Mitsubishi 05

Thang máy Mitshubishi 04

Thang máy Mitshubishi 03

Thang máy chở khách Mitsubishi ACE-P-450-7CO

Thang máy chở khách Mitsubishi ACE-P-900-3CO

Thang máy chở khách Mitsubishi ACE-P-300-5CO

Thang máy MITSUBISHI 02

Thang máy MITSUBISHI 01

Thang máy MITSUBISHI